Uchwała nr XVII.106.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kotuń.

Zobacz treść planu (PDF).