Uchwała nr XLII.297.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków, Polaki .

Zobacz treść planu (PDF).