Uchwała nr XXIII/104/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Modła, Nowa Otocznia, Stara Otocznia - część 1

Zobacz treść planu (PDF).