Uchwała nr XLI/348/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zbuczyn.

Zobacz treść planu (PDF).