mpzpUchwała nr 601/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf