Uchwała nr XLIII/1304/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa

Zobacz treść planu (PDF).