gmina Warka

Uchwała nr XLIII/1304/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.255.2020.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Serocku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/1283/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.209.2020.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Serocku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/1257/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/1258/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/1259/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część II – Zbytki

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.189.2020.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2020 r. Rada Gminy Ojrzeń

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.187.2020.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2020 r. Rada Miejska Góry Kalwarii

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.179.2020.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwały Nr 638/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z 14 października 2020 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka CZĘŚĆ II”

Zobacz treść planu (PDF).