gmina Łochów

mpzpUchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kaliska i Barchów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrówek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XL/275/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-27

Zobacz treść planu (PDF)