powiat żyrardowski

mpzpUchwała nr XXVII/281/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Pogorzałki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-04-02

Zobacz treść planu (PDF)