mpzpUchwała nr 760/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Lubelska”.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1989D66C-D298-4E73-BFAD-41E633F16FD9.png