mpzp m Uchwała nr XLIII/316/2009 Rady Gminy Oława z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/404/2006 Rady Gminy Oława z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 01.03.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).