Powiat średzki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin.

Zobacz treść studium (PDF).