Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żórawina.
Uchwała Nr  XVII 109 2005 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 października  2005 roku