STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TWARDOGÓRA.

Pobierz treść studium gminy Twardogóra (PDF).

Pobierz rysunek studium gminy Twardogóra (PDF).

Pobierz rysunek studium miasta Twardogóra (PDF).

Treść studium