Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Na podstawie uchwały nr XXV/231/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2008r.