Uchwała Nr XX/124/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny.

Zobacz treść studium (DOC).

Zobacz rysunek studium (JPG).