Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krośnice.

Uchwała Nr XIII/98/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2008

Pobierz rysunek studium gminy Krośnice (JPG).

Pobierz treść studium gminy Krośnice (PDF).