STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DZIADOWA KŁODA.

Zobacz treść studium (PDF).

Zobacz rysunek studium (JPG).