Aktualne studium gminy Oleśnica z dnia 30.03.2010r.

UCHWAŁA NRXLVII/221/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica.

Pobierz treść studium gminy Oleśnica (PDF).

Pobierz rysunek studium gminy Oleśnica (JPG).