gmina Mińsk Mazowiecki

mpzpUchwała nr XXVI/264/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XIX/166/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2012-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf

mpzpUchwała nr XVI/139/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2012-02-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik1.5.pdf
Zalacznik1.6.pdf
Zalacznik1.7.pdf
Zalacznik1.8.pdf
Zalacznik1.9.pdf

mpzpUchwała nr XII/92/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2011-10-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.doc
Zalacznik6.doc

mpzpUchwała nr XLII/366/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2010-09-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-23

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLIV/421/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2010-11-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-23

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXVII/195/2010 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stojadła w Gminie Mińsk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2010-08-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-01

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXXVII/310/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego miasta Mińsk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2009-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-11

Zobacz treść planu (PDF)