powiat miński

mpzpUchwała nr XXIV/130/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-13

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik2.doc
Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/264/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXVI.218.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru administracyjnego Nowy Konik w gminie Halinów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A.


Data uchwalenia: 2012-10-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-29

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIV.205.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów.


Data uchwalenia: 2012-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-10

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XVIII/173/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrozy dotyczących działek położonych w Jeruzalu.


Data uchwalenia: 2012-06-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-18

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XIX/166/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2012-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf

mpzpUchwała nr XX.173.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2, gmina Halinów.


Data uchwalenia: 2012-03-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówku.


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XVI/139/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2012-02-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik1.5.pdf
Zalacznik1.6.pdf
Zalacznik1.7.pdf
Zalacznik1.8.pdf
Zalacznik1.9.pdf