mpzpUchwała nr LXXXIV/2140/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste -rejon ulicy Kolejowej.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).