mpzpUchwała nr LXX/1832/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej – część I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).