mpzpUchwała nr LXI/1683/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26

Zobacz treść planu (PDF).