mpzpUchwała nr LXIII/1731/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Zobacz treść planu (PDF).