mpzpUchwała nr LVII/1627/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida – część II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25

Zobacz treść planu (PDF).