mpzpUchwała nr LXXII/1863/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik_1.pdf