mpzpUchwała nr XXXIV/262/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla terenu położonego w centrum wsi, w rejonie kościoła.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).