mpzpUchwała nr XXX/287/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wadowicach.


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).