mpzpUchwała nr XXXIV/261/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie ulicy Rysulówka – część południowo-wschodnia.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).