mpzpUchwała nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XXV/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Mogilany.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).