mpzp m UCHWAŁA NR VI/76/11 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmującym części miasta Nysy w rejonie ulic J. Piłsudskiego i Podolskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 06.05.2011 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).