UCHWAŁA NR XXX/480/13 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa obejmującego część wsi Niwnica, dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.04.2013r.

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/480/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 lutego 2013 r.