UCHWAŁA NR XXX/479/13 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa  dla dz. nr ewid. 24, 45/2 i 46/3 zlokalizowanych w rejonie ul. J. Piłsudskiego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 21.03.2013r.

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).