mpzp Uchwała nr XLII/414/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowo-składowego w Kłodzku w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-25