Uchwała Nr XVIII/159/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia

Zobacz treść planu (PDF).