Powiat tatrzański

mpzpUchwała nr XIX/146/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego przysiółek Biały Potok w miejscowości Witów, w obrębie działek ew. nr: 6945/9 i 6945/10.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-14

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647), ustala się w wysokości 15 % wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XIX/ 149/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym "Polana".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-14

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), ustala się w wysokości 15% wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XIX/148/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 8418/15 i 8418/26.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-14

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), ustala się w wysokości 15 % wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XIX/ 147/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Zagrody Witowskie” – część południowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-14

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), ustala się w wysokości 15% wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XIX/150/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 958, 959, 960, 968/5 położonych w rejonie zwanym „Polana Blachówka”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-13

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647), ustala się w wysokości 30 % wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko, dla terenu obejmującego dz. nr ew. 516/1, 516/2, 517 położone we wsi Kościelisko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-05

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala się w wysokości 30 % wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra - Gmina Bukowina Tatrzańska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-13

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
ustala się w wysokości 1 % wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-06

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala się w wysokości 15 % wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Leśnica -Gimnazjum.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala się w wysokości 1 % wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/ 2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-30

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala się w wysokości 15 % wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXIV/253/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Kustwiańskiego oraz Kotelnicy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-02

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala się w wysokości 15 % wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik1a.jpg
Zalacznik1b.jpg
Zalacznik1c.jpg

Uchwała nr XXXVIII/277/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Groń, obejmującego działki ew. nr: 591/4, 591/5, 591/6 i 591/10 - MPZP GROŃ TARTAK

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVII/364/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA - KOZINIEC”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVII/363/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gubałówka 1".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-12

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXIV/324/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZAMOYSKIEGO”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-10

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania jednorazowych opłat w wysokości:

1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MW, MN/U, M/U, U i Uh;

2. 20% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN;

3. 5% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXI/287/2012 rady Miasta Zakopane z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOŚCIELISKA”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-02

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania jednorazowych opłat w wysokości:

1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN/U, M/U, U i Uh;

2. 20% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MW, MN;

3. 5% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf

schemat.pdf
akt_reczny.pdf

mpzpUchwała nr VII/90/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-20

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania jednorazowych opłat w wysokości:

1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami U/M, M/U, U i Uh.

2. 20% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN i MW.

3. 5% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf
21.pdf
22.pdf
23.pdf
24.pdf
25.pdf
26.pdf
27.pdf
28.pdf

calosc.pdf
schemat.pdf

mpzpUchwała nr VII/89/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-20

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania jednorazowych opłat w wysokości:

1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN, M/U, U i Uh.

2. 5% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf

calosc.pdf
sekcje.pdf

mpzpUchwała nr LXI/974/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: CYRHLA.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-25

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu uchwalenia planu i związanego z tym wzrostu wartości nieruchomości, stawkę dla naliczania opłat w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.jpg

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf

schemat sekcji.pdf