mpzpUchwała nr XLIII/382/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 5-Jasienna/Korzenna/Lipnica Wielka”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).