47 planów oznaczono "Dobra"

Wyników 31 - 47 z 47

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skrzydlna (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/67/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna działka nr 877, działka Nr 294/2, część działki Nr 553 (działka Nr 553/3 wg projektu podziału).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów 1 MN, 2 MN i 3 MN w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chyszówki

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/58/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki część działki nr 845 i część działki nr 843/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów UZ/kz wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jurków (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działki nr 1721, 1722, 1723/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów MN wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobra (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/54/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 1618, działka Nr 1198/2, część działki Nr 5007/1 (działka Nr 5007/4 wg nowego podziału) i część działki Nr 5007/2, działka Nr 4032, część działki Nr 4047 i część działki Nr 4048/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów 1 MN/ML/o, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przenosza

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XLIX-367/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Przenosza działka 307/4, działka 467/3, działki 419/1, 419/5, 419/7.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-10

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów dla terenów 1 MN, 2 MN i 3 MN/ML/k w wielkości 10%, dla terenów 3 ZN i 3R w wielkości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stróża (data publikacji: 2010-12-10)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XLIX-360/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Stróża część dz. nr 442/1, część dz. 18/1, część dz. 223.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-10

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów dla terenów 1 MN, 2 MN i 3Mn/o w wielkości 10%, dla terenów 3 KDW 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jurków (data publikacji: 2010-11-29)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XLIX-358/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działka nr 2078/1 i nr 1829/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów P/U w wielkości 10%, dla terenów ZN/zz w wielkości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobra

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XLIX-365/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra część działki nr 2057, działka nr 1863, część działki nr 2063.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN/o, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jurków

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XLIX-359/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działka nr 3105.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów MN/k wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wola Skrzydlańska

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XLIX-366/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska część działki 227/1 (działka 227/7 wg projektu podziału), działka 34/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów dla terenów 1 MN i 2 MN w wielkości 10%, dla terenów 1 KDW 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gruszowiec

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XLIX-361/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - wieś Gruszowiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Porąbka

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XLIX-362/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka działka nr 682/1, część działki nr 676.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów U/P w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Półrzeczki

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XLIX-363/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Półrzeczki część działki nr 221/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów MN/o wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skrzydlna

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XLIX-364/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna część działki nr 584/3 i działka nr 574.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów 1 MN i 2 MN w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Imielin, w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia

Kategoria: gm. Imielin

mpzpUchwała nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-19

Renta planistyczna:

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN1, MN2, MN3 – 10%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UMN, U – 10%;

3) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobra - Las

Kategoria: gm. Buk

UCHWAŁA Nr VIII/43/03 RADY MIASTA I GMINY BUK z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Dobrej przy drodze gminnej 158 w sąsiedztwie wsi Sznyfin na obszarze działki o nr ewid.: 94

Zobacz treść planu (DOC)

MPZP Bezrzecze - w rejonie ul. Szkolnej

Kategoria: gm. Dobra (Szczecińska)

mpzpUchwała Nr XVI/233/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej.


Data uchwalenia: 2012-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-10

Zobacz treść planu (PDF)