UCHWAŁA Nr VIII/43/03 RADY MIASTA I GMINY BUK z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Dobrej przy drodze gminnej 158 w sąsiedztwie wsi Sznyfin na obszarze działki o nr ewid.: 94

Zobacz treść planu (DOC)