mpzpUchwała nr XLIX-361/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - wieś Gruszowiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Zobacz treść planu (PDF)