Powiat opoczyński

mpzpUchwała nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej


Data uchwalenia: 2013-04-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXII/138/2012 Rady Gminy Paradyż z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru sołectwa Wójcin A, sołectwa Krasik, sołectwa Wójcin


Data uchwalenia: 2012-12-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej


Data uchwalenia: 2012-10-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-04

Zobacz treść planu (PDF).