Powiat zgierski

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.386.1.2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 lipca 2014r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/554/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów A2 i A4


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/411/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Lućmierz - Wschód


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/517/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/491/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów A-7 i A-2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/525/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-1 przyległego do północnej pierzei Placu Kościuszki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/389/13 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Solca Wielka, Cedrowice, Celestynów oraz Sokolniki Las, w gminie Ozorków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/388/13 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Cedrowice Parcela oraz w miejscowości Modlna, w gminie Ozorków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/325/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/324/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Zelgoszcz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/323/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Tymianka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/322/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Kiełmina, gmina Stryków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/301/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsiach: Pustkowa Góra, Orła i Parzęczew


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/282/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków


Data uchwalenia: 2013-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/359/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów


Data uchwalenia: 2013-04-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/294/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki odnoszącej się do niewłaściwych jednostek redakcyjnych w uchwale Nr XXIX/276/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wsi Lućmierz – Południe


Data uchwalenia: 2013-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/258/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Smolice-Tymianka


Data uchwalenia: 2013-03-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/276/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wsi Lućmierz – Południe


Data uchwalenia: 2013-01-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/326/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki, dla obszaru, który wyznaczają działki z obrębu A-6 o numerach: 4, 5/3, 5/4, 6, 7, 8, 9, 11/2, 12, 13, 14, 15/2, 27 i 28 wraz z częściami działki drogowej 3 i przyległej działki 5/1


Data uchwalenia: 2013-01-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/245/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony w sołectwach Parzęczew, Ignacew Folwarczny, Ignacew Rozlazły, Śniatowa oraz Skórka


Data uchwalenia: 2013-02-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-15

Zobacz treść planu (PDF).