Powiat łowicki

mpzpUchwała nr LVII/395/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Kurkowej


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVII/394/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpObwieszczenie nr 15/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2014r. o sprostowaniu błędu.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/217/2013 Rady Gminy Nieborów z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszaru wsi Nieborów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/177/13 Rady Gminy Domaniewice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/170/13 Rady Gminy Łowicz z dnia 30 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragment obszaru wsi Otolice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/210/2013 Rady Gminy Nieborów z dnia 13 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary, Bobrowniki, Chyleniec, Kompina, Mysłaków i Nieborów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/143/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Chąśno


Data uchwalenia: 2013-05-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/196/2013 Rady Gminy Nieborów z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Nieborów


Data uchwalenia: 2013-04-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Domaniewice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Krępa


Data uchwalenia: 2013-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/142/13 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Łowicz


Data uchwalenia: 2013-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-15

Zobacz treść planu (PDF).