Powiat brzeziński

mpzpUchwała nr XLVI/236/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7, położonych między ulicami Głowackiego i Sienkiewicza


Data uchwalenia: 2014-01-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 195/XXXV/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Rogów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 197/XXXV/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Rogów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Helenów – część działki o nr ewid. 58


Data uchwalenia: 2012-12-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Zalesie – część działek o nr ewid. 331/2


Data uchwalenia: 2012-12-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Zalesie – część działek o nr ewid. 252/27


Data uchwalenia: 2012-12-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Polik – część działki o nr ewid. 57


Data uchwalenia: 2012-12-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-22

Zobacz treść planu (PDF).