Powiat łódzki wschodni

mpzpUchwała nr LVIII/452/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2096) obejmującej śródmieście Tuszyna w obrębie Al. Jana Pawła II, ulic: Tysiąclecia, Piaskowej, Noworzgowskiej, Brzezińskiej, Tylnej i rzeki Wolbórki


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/384/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Kopernika-Górna-Bema-Łódzka


Data uchwalenia: 2014-01-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/382/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Bema - Górna - Słoneczna - Łódzka


Data uchwalenia: 2014-01-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/382/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej działki nr 265/1 i 265/2 w Górkach Małych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/380/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn obejmującego część terenu przy ulicy Sportowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/372/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Inspektowej (działka nr 384/28)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/370/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Łódzka - Graniczna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/356/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn w części obejmującej teren działek nr 92 (obręb 20) i 6/5 (obręb 21) we wsi Żeromin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/358/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn, obejmującej część terenu wsi Modlica


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/333/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn w części obejmującej teren działek nr 98/1, 98/2 i 99 (obręb 20) w Tuszynie przy ulicy Niedas Leśny


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/328/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn w części obejmującej teren działek przy ul. Królewskiej w Tuszynku Majorackim


Data uchwalenia: 2013-06-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/313/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka rejon ulicy Uczniowskiej (działki 110/1, 110/3, i część działki 110/5)


Data uchwalenia: 2013-06-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/292/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn uchwalonego uchwałą Nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2096) obejmującej część terenu przy ul. Turystycznej


Data uchwalenia: 2013-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/270/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn w części obejmującej teren działek nr 92 (obręb 20) i 6/5 (obręb 21) we wsi Żeromin


Data uchwalenia: 2013-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2096) w części obejmującej teren działki nr 149 (obręb 7) przy ul. Mickiewicza


Data uchwalenia: 2013-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/277/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulicy Nadrzecznej (działki 1874 i 1093/56)


Data uchwalenia: 2013-01-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/241/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn w części obejmującej teren działek nr 63/6, 64/1 i 97 przy ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXII/140/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy


Data uchwalenia: 2012-11-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/223/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Stadionowa – Tuszyńska – Rzemieślnicza – Kusocińskiego


Data uchwalenia: 2012-09-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/221/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Letniskowa – Tuszyńska – Stadionowa – Kusocińskiego


Data uchwalenia: 2012-09-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-12

Zobacz treść planu (PDF).