Powiat Przemyśl

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.121.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2014r. dotyczące nieważności uchwały Nr 91/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA III ”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy Przemyśl z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „MALHOWICE -1/2012”, terenu położonego w Gminie Przemyśl.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.157.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 października 2013r. dotyczące nieważności § 2. ust. 3 pkt 2 uchwały Nr 152/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PARK SPORTOWO REKREACYJNY I ”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 152/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PARK SPORTOWO-REKREACYJNY I”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 119/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ostrów I"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 68/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BATOREGO II”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 201/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZASANIE I”.


Data uchwalenia: 2012-09-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-08

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 202/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZASANIE II”


Data uchwalenia: 2012-09-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-07

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 118/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sielecka I".


Data uchwalenia: 2012-05-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr 99/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BIELSKIEGO I”.


Data uchwalenia: 2011-05-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik3.doc