Powiat jarosławski

mpzpUchwała nr XXXVII/340/2014 Rady Gminy Wiązownica z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Radawa 1/2013-etap I"


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.20.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2014r. dotyczące uchwały Rady Gminy Pawłosiów Nr XLIII/246/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 1/2012” Pawłosiów - Maleniska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 639/LVII/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12 obszaru w rejonie ul. Zamkowa, Podzamcze i Zwierzyniecka w Jarosławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 613/LV/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2012 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Za Parkiem" w Jarosławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 173/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 19 czerwca 2013r. uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno - „ZŁOTA GÓRA I”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXVII/223/13 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów odwiertów gazowych Mołodycz 1, Mołodycz 3 położonych w gminie Wiązownica województwo podkarpackie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.jpg
Zalacznik1B.jpg
Zalacznik1C.jpg
Zalacznik1D.jpg
Zalacznik1E.jpg
Zalacznik1F.jpg
Zalacznik1G.jpg
Zalacznik1H.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla Zagospodarowania odwiertów gazowych Maćkowice 2-3, terenu położonego w Gminie Rokietnica.


Data uchwalenia: 2013-03-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr I/4/2013 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław – „Obszar Południe”.


Data uchwalenia: 2013-01-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-11

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr I/3/2013 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław – „Obszar Północ” - Etap I.


Data uchwalenia: 2013-01-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-11

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 117/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno -"Złota Góra".


Data uchwalenia: 2012-11-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg