Powiat tarnobrzeski

mpzpUchwała nr XLVII/279/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 o nazwie: "Obszar Wielofunkcyjny-Gorzyce i Motycze Poduchowne"


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II. 4131.2.13.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 stycznia 2014r. dotyczące uchwały Nr XXXI.265.2013 Rady Gminy Grębów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ronda w Grębowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II. 4131.2.184.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013r. dotyczące uchwały Nr XXIX.245.2013 Rady Gminy Grębów z dnia 9 października 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziórko wraz z terenem górniczym „Jeziórko V”, gmina Grębów”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.84.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 czerwca 2013r. dotyczące uchwały Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr XXXVI/206/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” gmina Gorzyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/206/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Sokolniki I" i "Sokolniki II" gmina Gorzyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.75.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013r. dotyczące uchwały Rady Gminy Grębów Nr XXIV.202.2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziórko wraz z terenem górniczym „Jeziórko V”, gmina Grębów”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka-Żabieniec i Centrum w Gorzycach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc