Powiat leski

mpzpUchwała nr XXXVI/278/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Lesko 7"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/116/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1 /2005" w gminie Cisna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Baligród „Baligród Polanka”.


Data uchwalenia: 2012-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-23

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr VIII/24/2011 Rady Gminy Cisna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „CISNA 1/2004” w gminie Cisna.


Data uchwalenia: 2011-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOLINA - BERDO”.


Data uchwalenia: 2011-02-1
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-17

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr LVII/419/10 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Lesko 7".


Data uchwalenia: 2010-11-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LVII/418/10 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "ŁUKAWICA 4".


Data uchwalenia: 2010-11-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/114/09 Rady Gminy Baligród z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Huczwice - kamieniołom” w miejscowości Huczwice, gmina Baligród.


Data uchwalenia: 2009-08-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-28

Zobacz treść planu (PDF)